DNVs Pensjonistforening

Årsmøtet 6. februar 2018

Årsmøte og årsmøte middag

I overkant av 100 medlemmer med følgesvenn inntok Veritassenteret for å delta på foreningens årsmøte med etterfølgende middag tirsdags kvelden den 6. februar.

Selve årsmøtet ble greit avviklet, der styret fikk mange lovord om godt gjennomført arbeid i året som gikk. Årsmøtet vedtok enstemmig at vedtektene får en tilføyelse om at "Ektefelle/samboer etter avdøde medlemmer kan bli medlem i Det Norske Veritas' Pensjonistforening".

Forslag om å endre vedtektene for å klargjøre prosedyrer for endring av vedtektene og klargjøring av bruken av navnet DNV sett i lys av nytt selskapsnavn DNV GL, ble sent tilbake til styre for ytterligere utredning.

Håkon Helge og Anne Mari Brathaug ble nye medlemmer av styret. Knut Vågnes og Torill Tysnes går ut av styret etter 6 års tjenestetid.

Etter årsmøtet var det tid for årsmøtemiddagen. En liten velkomstdrink ble fortært før forsamlingen benket seg rundt 6 langbord, flott dekket til 18 personer på hvert bord. Her ble det inntatt en svært velsmakende tre retters middag med gode viner til.

Konserndirektør Thomas Vogth-Eriksen hilste i fra DNV GL og orienterte om rikets tilstand. Karin Monsen landssjef for DNV GL Norge kastet også glans over arrangementet.

Knut Andersen holdt som vanlig en sprakende og humoristisk takk for maten tale før forsamlingen fikk sin kaffe avec og gode kaker.

Som sedvanlig var stemningen høy og vi erfarte et godt samvær mellom gamle gode kolleger. Fortsatt banker våre hjerter varmt for vår gamle arbeidsgiver som igjen var blitt 100% norsk.