DNVs Pensjonistforening

For oss pensjonister i Det Norske Veritas

Godt Nytt År til dere alle.

Vi trodde en kort periode i høst at "nu ble alt så mye bedre", men det slo ikke til - dessverre.

Jule-lunsjen måtte avlyses, og nå er tiden fremover fortsatt forbundet med usikkerhet.

Vi hadde et styremøte den 19. januar på Veritas-senteret, med munnbind på i fellesarealene og god 1 meters avstand på møterommet. Der ble vi enige om følgende:

 1. Årsmøtet med årsmøtemiddag planlagt den 15. februar utsettes til den 29. mars, men med forbehold om ytterligere utsettelse.
 2. 8. mars setter vi opp foredrag av Per Anders Nordengen – Å eldes med begeistring – med forbehold om utsettelse.
 3. 26. april setter vi opp foredrag av Bjørn Haugland - Gi oss strengere klimareguleringer, nå. Vil sannsynligvis gå som planlagt
 4. 30. mai dagstur til Kongsvinger, mm. Vi vil åpne for påmelding til turen i månedsskiftet februar/mars dersom ikke smittesituasjonen tilsier noe annet.
 5. 13. – 17. juni tur til Maggioresjøen / Lago Maggiore - Italia. Vi vil åpne for påmelding til turen i månedsskiftet februar/mars dersom ikke smittesituasjonen tilsier noe annet.

Vi fikk for øvrig informasjon om at DNV gir oss et driftstilskudd på kr. 110 000 for 2022, noe vi setter stor pris på.

Når det gjelder justeringer fra ytelsespensjonsordningen har vi ikke fått noen opplysninger om hva den vil bli. Vi har konstatert at økningen i KPI fra oktober 2020 til oktober 2021 var på 3.5%, så vi kan ha forhåpninger!

Vi vil holde dere orientert om utviklingen.


Bjørgulf Haukelid:

Om Knut Haukelid

Bjørgulf Haukelid, en god kollega gjennom mange år, inntok Det norske Veritas' Pensjonistforenings scene den 16. november med et foredrag om sin far Knut Haukelid - kjent som motstandsmann og sentral i kampen om tungtvannet.

Bjørgulf gjorde oss kjent med mer enn den personen vi husker i fra Tungtvannsaksjonen. Vi ble tatt med på en reise gjennom tiden som skapte personen Knut Haukelid. Her ble vi kjent med en persons utvikling fra familie-bakgrunn, oppvekst og utvikling, til den personen vi alle kjenner så godt - en av Norges mest dekorerte motstandskjempere.

Vi ble kjent med mannen som bygget opp en rekruttskole og befalsskole inne på vidda i de siste krigsårene. Han disponerte en kampenhet på rundt 300 mann da freden kom. Enheten sikret Vest-Telemark i fredsdagene etter 8. mai 1945.

Bjørgulf ble ledsaget av Reidun Bye Nystrøm som hadde mye av sin oppvekst sammen med Knut Haukelid og kjente godt til hans meritter under og etter krigen.

90 veritasser hadde inntatt store møtesal for å høre på Bjørgulf. Et godt fremmøte på en tid da vi igjen begynner å bli sosiale etter korona-pandemien.

Det sosiales betydning så vi spesielt under den etterfølgende lunsjen der mange hygget seg med minner fra arbeidslivet og i diskusjon om motstandsmannen Knut Haukelid som vi var blitt bedre kjent med.

Hele presentasjonen til Bjørgulf kan du laste ned her: Bjørgulf om Knut Haukelid

Kåre Lindemann

Endelig kunne vi samles i festlig lag

Det ble invitert til høstfest for medlemmene av Det norske Veritas' Pensjonistforening med følge den 9. november.

Oppslutningen var stor, rundt 140 påmeldte. Veldig trivelig å kunne treffe gamle gode kollegaer igjen.

En liten velkomstdrink fikk opp stemningen før vi samlet oss i restauranten.

Humøret steg under en fyldig og smakfull middag, servert under dyktig ledelse av Roger og Kristina fra ISS.

Middagen ble avsluttet med Knut Andersens fantasifulle beretning om utgravingene av Veritassenteret i år 3000 eller noe slikt.

Etter en liten strekk på bena benket vi oss rundt kaffebordene og koste oss med kaker og en "lille".

Kveldens fotograf kan ikke ha vært aktpågivende nok. Kameraet var stilt inn på filming og ikke bilder. Dere få unnskylde den dårlig kvaliteten. Men la ikke det ødelegge gode minner om en flott kveld!


Martin Melhuus: Mitt liv som veritass ++

(Memoarer av Martin Melhuus)

Mot slutten av sin lange karriere (1971-2009) i DNV tok Martin Melhuus initiativ til en bok som skulle romme mange DNV-kollegaers opplevelser i og for Norges mest internasjonale bedrift, men støtten fra DNV uteble. Etter litt betenkningstid tok han derfor skjeen i sin egen hånd.

Resultat er blitt en fargerik selvbiografi som spenner fra tidligste barndom til en aktiv pensjonisttilværelse. Den nokså kronologiske fremstillingen omfatter både store og små hendelser. Små opplevelser uten umiddelbar betydning kan ha hatt betydning for blant annet yrkesvalg.

Boken har tre hoveddeler: Før DNV, i DNV, og etter DNV. Godt over halvdelen av de over 200 sidene handler om hans langvarige arbeid for DNV i Norge og ikke minst i fjerne land.

Bokens primære målgruppe er DNV-ansatte. Erfaringene fra arbeidslivet er ikke nødvendigvis unike, og mange kollegaer kunne også ha fortalt om utfordringer og spennende opplevelser. Men de har ikke gjort det og har trolig heller ikke tenkt å gjøre det.

Boken er en meget levende skildring som ikke legger skjul på lederes, kollegaers og andres avvik fra retningslinjene, dog uten at navn blir nevnt. De tragiske hendelsene med Berge Vanga og Berge Istra har gjort et dypt inntrykk, og forfatteren spør seg om han selv kunne ha gjort noe annerledes og om ledelsen handlet rett. Melhuus kaller en spade en spade, men uten å gi detaljer om "spaden" enten det handler om ledelsen eller kollegaen som ikke ville forstyrres i arbeidstiden fordi han hadde lange telefonsamtaler om et fotballag han var aktiv i.

For Martin Melhuus og familien ble årene i DNV en spennende reise til fjerne land. Etter en forlenget turnustid går turen til Hakodate i Japan med kone og spedbarn. Vi følger Melhuus ut i verden og tilbake til Norge før nye utfordringer åpner seg blant annet i Sør-Afrika.

Stasjonering i land langt hjemmefra er ikke minst en utfordring for familien, og ektefellene har altfor ofte fått liten oppmerksomhet i den lenge mannsdominerte virksomheten. Derfor er det prisverdig at Melhuus lar sin kone Ingjerd slippe til med egne minner om utfordringene under årene i Japan. Det var ikke bare enkelt å komme til Hakodate med en datter på halvannet år, og det ble ikke mindre krevende da fikk en datter til mens de var der.

Melhuus gikk av med pensjon 2009. Deretter påtok han seg noen rådgivningsoppdrag for så vel DNV som andre, noe som blant annet brakte ham til India og Korea. Samtidig fikk fritidsaktivitetene større betydning inntil høsten 2017, da "et hjerteinfarkt ga meg en støkk over hvor skjørt livet er. Det er mange tilfeldigheter som bestemmer om man havner på den ene eller andre siden".

Boken har et stort antall bilder fra så vel arbeidsliv som privatliv. Den er en verdifull beretning om arbeidslivet og opplevelsene til en ansatt i DNV. Det er Martin Melhuus liv, men svært mange veritasser vil nok nikke gjenkjennende, minnes egne opplevelser, og sette stor pris på boken. Les den!

Knut A. Andersen

Boken er nå tilgjengelig i kiosken på Veritassenteret.

Dersom du er interresert i å kjøpe boken (kr. 300,-)send en e-post til martinmelhuus@gmail.com
Eller hent boken i kiosken på Veritassenteret.


Rjukan 28/9 – 30/9 2021

På vår tre dagers tur til Rjukan opplevde vi:

 • Krossobanen
 • Hørte historien om Rjukan
 • Besøkte industrimuseet på Vemork
 • Besøkte Gaustadtoppen og opp med Gaustadbanen
 • Masse mere spennende opplevelser..

Detaljer om turen vil du finne her:
Rjukan 2021


Høstprogramet består nå av:

 • Dagstur til Kistefos museet og besøk på Hadeland 2. og 9. september
 • Foredrag av Bjørgulf Haukelid om motstandsmannen Knut Haukelid tirsdag 16. november
 • Høsttur til Rjukan og omegn. Det blir en 3 dagers busstur med 2 overnattinger som går den 28. til 30. september.
 • Høstfest på Veritasenteret for våre medlemmer med ledsager den 9. november kl. 19:00 – 24:00.
 • Tradisjonell julelunsj på Veritassenteret 14. desember

Vi må selvsagt ta forbehold om at smittesituasjonen vil tillate at vi møtes og kan reise sammen, samt at Veritassenteret ikke blir stengt ned igjen.

Vi ser frem til nye og spennende aktiviteter til høsten!

Høstens program finner du her:Høsten 2021>>


Turen til Kistefos og Hadeland

9. september 2021

Da ble det en tur for gruppe 2 også.

9, september kl. 09:30 var den presise avgangen fra Veritassenteret. Noen frafall hadde vi, en som hadde glemt turen og en som var kommet på syehus.

Men en forhåpningsfull gruppe la ut på tur i en behagelig buss fra Per Gynt Tours.

Les mer om turen her:

Om Kistefosturen >>


Årsmøte med årsmøtemiddag tirsdag 25. feb 2020

Årsmøtet ble avholdt i store møtesal. Styreleder Kåre Lindemann loset forsamlingen trygt gjennom sakslisten. Årets pensjonsjustering for medlemmer av pensjonskassen var på 3%. Det gir en økning i kjøpekraften på 1.2%, til stor glede for medlemmene.

Det ble en god debatt om forslag til vedtektsendringer. Forsamlingen støttet opp om at vedtektenes formålsparagraf burde fornyes for å bringe dem i takt med dagens situasjon. Årsmøtet endte opp med å sende forslaget tilbake til styret med forslag til presisering av teksten.

Forsamlingen diskuterte også bruk av foreningen midler og disponering av disse. Det ble understreket at egenkapitalen bør beholdes på dagens nivå, med midler til ett års drift.

Årsmøtemiddagen

Middagen med 100 deltager ble innledet med en liten velkomstdrink i foajeen. Så ble det forflytning inn i restauranten til et godt måltid.
Dagens gjester fra DNV GL ble introdusert før forrett og hovedrett ble fortært.
"Chief People Officer" Gro Gottenberg hilste fra DNV GL og orienterte om veien fremover for bedriften. Målet sto fortsatt fast: "Sikring av liv, verdier og miljø". Det var utarbeidet en ny visjon: "A trusted voice to tacle global transformation". Etter tøffe år med sterk reduksjon av bemanning var fokus nå rettet mot nye markedsutfordringer der miljøaspekter fikk større betydning. Utvikling av staben sto sentralt.

Året 2019 hadde vært et tilfredsstillende driftsår. Gjelden etter utløsning av Mayfair Vermögensverwaltung interesser i DNV GL var godt betjent og redusert.

Ledestjernen var nå:

 • we care
 • we dare
 • we share

Laila Thu takket for maten og lærte oss om bl.a. italienske søtingsmidler!

Hele festen ble avsluttet med kaffe, avec og kaker. Praten gikk godt mellom gamle kolleger og med nye bekjentskaper. En stor takk til ISS for flott servering og styret for nok et fortreffelig arrangement.


Julelunsj tirsdag
10. desember 2019

Som sedvanlig hadde mange av medlemmene satt av denne dagen til årets julelunsj. Her ble det servert juletallerken og riskrem. Dessuten fikk vi servert kaker og kaffe.

Rundt 220 personer stilte seg i køen for å hente sin juletallerken før de benket seg rundt langbord i kantinen.

Årets underholdning stod Sidsel Martinsen - en for mange kjær kollega fra den tiden vi var i jobb. Hun stilte med sitt lille miniorkester med Jon på gitar og Eivind på trekkspill/torader.

Konsert av denne typen stod i kontrast til tidligere besøk fra Den norske opera og Lucia-opptog fra DNV GLs barnehage.

Konserten bød på 5 viser som grenset inn mot amerikanske slagere.

Sangene hadde følgende innhold:

 • Across the border line
 • Tema fra downtown LA, en trist liten ballade
 • En skotsk folkevise, også en litt trist vise som handlet om krig og kjærlighet
 • He'll have to go, en litt ukjent versjon fremført i sin tid av Ry Cooder
 • Cajun - en franskinspirert vise fra Louisiana - La porte derriėre

Vi ønsket hverandre god jul før det ble orientert om kommende arrangementer våren 2020.

 • tirsdag 25. februar - foreningens årsmøte med årsmøtemiddag
 • tirsdag 5 mai - dagstur til Kistefosmuseet, Hadeland med søsterkirkene på Gran
 • første og tredje uke i juni - langtur til Maggioresjøen. Se annet sted på denne siden.
 • 23. - 26. august høsttur til Dublin
Det vil også bli foredrag av Bjørgulf Haukelid om tungtvannsaksjonen og Per Anders Nordengen - "Om å eldes med begeistring". Følg med her. Mer informasjon kommer over jul.


Vi er 40 år i 2022

DNVs Pensjonistforening fyller 40 år i 2022. Vi forbereder:
«En kort oppsummering over foreningens virke i 40 år siden stiftelsen i 1982 og frem til 2022»


Martin Melhus:

Vi minner om Martin Melhus’ bok «Mitt liv som veritass ++» som du kan lese mere om
her >>

Boken er en verdifull beretning om arbeidslivet og opplevelsene til en ansatt i DNV. Det er Martin Melhuus liv, men svært mange veritasser vil nok nikke gjenkjennende, minnes egne opplevelser, og sette stor pris på boken.

Boken er nå tilgjengelig i kiosken på Veritassenteret.