DNVs Pensjonistforening

For oss pensjonister i Det Norske Veritas

Konsert - Händels Messias

Endelig kan kulturlivet igjen blomstre.

Vår gode pensjonistvenn, Petter Mowinckel, vil delta på årets julelunsj den 14. desember med sang og musikk. Han vil få følge med sin kone Ellen og organisten i Høvik kirke kantor Thrøstur Eiriksson.

Som takk vil vi gjøre våre medlemmer oppmeksom på Høvik Bächkors Messias konsert i Høvik kirke lørdag 30. og søndag 31. oktober kl. 19:00.

Dette verket har stått på planen gjennom hele koronatiden, så man kan si koret har øvd på det en stund. Med seg har de fantastiske Barokkanerne som spiller på tidsriktige instrumenter.

Kjøp billett på www.bachkor.no .

Siden du er spesialt utvalgt, kan du bruke promokode "bachkorvenn". Den legges inn etter at billettype er valgt, og gir 50 kr i redusert pris.


Høstprogramet består nå av:

 • Dagstur til Kistefos museet og besøk på Hadeland 2. og 9. september
 • Foredrag av Bjørgulf Haukelid om motstandsmannen Knut Haukelid tirsdag 16. november
 • Høsttur til Rjukan og omegn. Det blir en 3 dagers busstur med 2 overnattinger som går den 28. til 30. september. Meld deg på her: Rjukan 2021>>
 • Høstfest på Veritasenteret for våre medlemmer med ledsager den 9. november kl. 18:00 – 24:00.
 • Tradisjonell julelunsj på Veritassenteret 14. desember

Vi må selvsagt ta forbehold om at smittesituasjonen vil tillate at vi møtes og kan reise sammen, samt at Veritassenteret ikke blir stengt ned igjen.

Vi ser frem til nye og spennende aktiviteter til høsten!

Høstens program finner du her:Høsten 2021>>


Turen til Kistefos og Hadeland

9. september 2021

Da ble det en tur for gruppe 2 også.

9, september kl. 09:30 var den presise avgangen fra Veritassenteret. Noen frafall hadde vi, en som hadde glemt turen og en som var kommet på syehus.

Men en forhåpningsfull gruppe la ut på tur i en behagelig buss fra Per Gynt Tours.

Les mer om turen her:

Om Kistefosturen >>


Årsmøte med årsmøtemiddag tirsdag 25. feb 2020

Årsmøtet ble avholdt i store møtesal. Styreleder Kåre Lindemann loset forsamlingen trygt gjennom sakslisten. Årets pensjonsjustering for medlemmer av pensjonskassen var på 3%. Det gir en økning i kjøpekraften på 1.2%, til stor glede for medlemmene.

Det ble en god debatt om forslag til vedtektsendringer. Forsamlingen støttet opp om at vedtektenes formålsparagraf burde fornyes for å bringe dem i takt med dagens situasjon. Årsmøtet endte opp med å sende forslaget tilbake til styret med forslag til presisering av teksten.

Forsamlingen diskuterte også bruk av foreningen midler og disponering av disse. Det ble understreket at egenkapitalen bør beholdes på dagens nivå, med midler til ett års drift.

Årsmøtemiddagen

Middagen med 100 deltager ble innledet med en liten velkomstdrink i foajeen. Så ble det forflytning inn i restauranten til et godt måltid.
Dagens gjester fra DNV GL ble introdusert før forrett og hovedrett ble fortært.
"Chief People Officer" Gro Gottenberg hilste fra DNV GL og orienterte om veien fremover for bedriften. Målet sto fortsatt fast: "Sikring av liv, verdier og miljø". Det var utarbeidet en ny visjon: "A trusted voice to tacle global transformation". Etter tøffe år med sterk reduksjon av bemanning var fokus nå rettet mot nye markedsutfordringer der miljøaspekter fikk større betydning. Utvikling av staben sto sentralt.

Året 2019 hadde vært et tilfredsstillende driftsår. Gjelden etter utløsning av Mayfair Vermögensverwaltung interesser i DNV GL var godt betjent og redusert.

Ledestjernen var nå:

 • we care
 • we dare
 • we share

Laila Thu takket for maten og lærte oss om bl.a. italienske søtingsmidler!

Hele festen ble avsluttet med kaffe, avec og kaker. Praten gikk godt mellom gamle kolleger og med nye bekjentskaper. En stor takk til ISS for flott servering og styret for nok et fortreffelig arrangement.


Julelunsj tirsdag
10. desember 2019

Som sedvanlig hadde mange av medlemmene satt av denne dagen til årets julelunsj. Her ble det servert juletallerken og riskrem. Dessuten fikk vi servert kaker og kaffe.

Rundt 220 personer stilte seg i køen for å hente sin juletallerken før de benket seg rundt langbord i kantinen.

Årets underholdning stod Sidsel Martinsen - en for mange kjær kollega fra den tiden vi var i jobb. Hun stilte med sitt lille miniorkester med Jon på gitar og Eivind på trekkspill/torader.

Konsert av denne typen stod i kontrast til tidligere besøk fra Den norske opera og Lucia-opptog fra DNV GLs barnehage.

Konserten bød på 5 viser som grenset inn mot amerikanske slagere.

Sangene hadde følgende innhold:

 • Across the border line
 • Tema fra downtown LA, en trist liten ballade
 • En skotsk folkevise, også en litt trist vise som handlet om krig og kjærlighet
 • He'll have to go, en litt ukjent versjon fremført i sin tid av Ry Cooder
 • Cajun - en franskinspirert vise fra Louisiana - La porte derriėre

Vi ønsket hverandre god jul før det ble orientert om kommende arrangementer våren 2020.

 • tirsdag 25. februar - foreningens årsmøte med årsmøtemiddag
 • tirsdag 5 mai - dagstur til Kistefosmuseet, Hadeland med søsterkirkene på Gran
 • første og tredje uke i juni - langtur til Maggioresjøen. Se annet sted på denne siden.
 • 23. - 26. august høsttur til Dublin
Det vil også bli foredrag av Bjørgulf Haukelid om tungtvannsaksjonen og Per Anders Nordengen - "Om å eldes med begeistring". Følg med her. Mer informasjon kommer over jul.


Kan verden nå klimamålene? Hva burde vært gjort?

Jørgen Randers holdt et engasjerende foredrag i Store Møtesal den 26. november. Ca. 125 fulgte årvåkent med på det som ble trukket frem. Randers diskuterte følgende tema:

 • Hva er den mest sannsynlige fremtid mot 2050 om vi fortsetter som nå? Spesielt på klimasiden?
 • Kommer vi til å skape en verden som holder seg innenfor klodens tålegrenser? Dvs oppnår Parismålet og FNs bærekraftsmål?
 • Hva burde vært gjort for å gi folk flest en bedre fremtid? Og ikke bare vi, men våre barn og barnebarn?

Vi ble presentert for en lang rekke grafiske fremstillinger relatert til hva som skjer med klimaet på kloden. Det var tankevekkende å se at tiltak som blir satt inn i dag først vil gi nevneverdig effekt om 40 år. De viktigste områdene som påvirker kloden og der det kan settes inn korrigerende tiltak ble avgrenset til:

 • Global oppvarming
 • Oson-ødeleggelse
 • Hav-forsuring
 • Avskoging
 • Overgjødsling
 • Overforbruk av vann
 • Biodiversitetstap
 • Luft-forurensning
 • Forgiftning

Oversikten over og utviklingen av hvilke regioner som er de største konsumentene av "jordens goder" var ikke overraskende, men forskjellen mellom de enkelte regionene var tankevekkende. Randers tvilte på at vi kan nå Parismålet. Skal vi nå det må følgende tiltak settes ut i livet:

 • Fase ut bruken av kull, olje og gass innen 2050
 • Gjøre landbruket bærekraftig
 • Omfordele nasjonalinntekten
 • Kopiere Kinas utviklingsmodell
 • Redusere befolkningsveksten

I Norge kan vi bidra ved å:

 • IKKE bygge ut mer fornybar strøm
 • Elektrifisere kongeriket
 • Fase ut produksjonen av vanlig olje og gass innen 2050
 • Gjøre landbruket bærekraftig
 • Lukke avfallsstrømmene

Alt ovenstående er mulig dersom det vises politisk vilje, noe Randers anså som usannsynlig med dagens politikeres vilje til å gjøre noe.

Her kan du laste ned Jørgen Randers presentasjon. Last ned >>


Rjukan 28/9 – 30/9 2021

På vår tre dagers tur til Rjukan opplevde vi:

Detaljer om turen vil du finne her:
Rjukan 2021


Foredrag: Bjørgulf Haukelid

Foredraget er nå fastsatt til tirsdag 16. november kl. 12:00.

Da håper vi at Veritassenteret ikke nok en gang blir stengt for eksterne gjester.

Dere vil bli varslet om foredraget pr. e-post når datoen nærmer seg.

Husk, til disse foredragene er det ingen påmelding, bare å møte opp.