DNVs Pensjonistforening

For oss pensjonister i Det Norske Veritas

Bjørn Haugland
"Gi oss strengere klimareguleringer, nå."

Vi kjenner foredrags-holderen som en tidligere god kollega i Veritas.
Hans interesse for klima ble tent da han oppholdt seg i Kina i 2005 - 2009.

I 2015 var han i dialog med Jens Ulltveit-Moe som ønsket at han skulle konsentrere seg om å få næringslivet mer engasjert i et bedre klima.

I 2019 slutten han i DNV og ble administrerende direktør i SKIFT - Næringslivets Klimaledere. Her er han i tett dialog med Jens Ulltveit-Moe.

Ut over dette har han interesser i rekke selskap som fokuserer på klimavennlige løsninger.

Nå den 26. april ble vi kjent med hans nye engasjement!

De 75 fremmøtte og engasjerte medlemmene med ledsager ble tatt med i "Code Red", varslet fra FN som kom i 2021 om den menneskedrevne globale oppvarmingen.

Da ble også store deler av næringslivet for alvor interessert i den "nødsituasjonen" kloden vår er kommet i.

Det blir påpekt at tiåret 2020 - 2030 vil endre bedriftenes rekruttering av ansatte. Det vil ikke lengre være arbeidsgiver som kartlegger arbeidsøkers bakgrunn, men arbeidsøker som vil vite hva bedriften gjør for klimaet.

I dette tiåret vil norske bedrifter stå ovenfor en enorm utfordring med å kutte sine klimagassutslipp med over 50%.

Størst utfordring vil det være for:

 • Olje og gass industrien,
 • Transportindustrien,
 • Industribedriftene.

SKIFT har en visjon om at Norge skal bli et utstillingsvindu for gode klimaløsninger. En ambisiøs målsetting som de tror er oppnåelig før vi har nådd 2050.

For å nå dette målet er det på sin plass at bedriftene ikke lengre skal bli best i verden, men best for verden!

For å komme dit må en vite at det:

 • koster å forurense,
 • stilles krav til innkjøpsrutiner,
 • må være krav om å telle utslipp på samme måte som en teller penger,

noe som stiller store krav til tydelig lederskap og ikke minst handling.

SKIFT arbeider for å øke farten i det grønne skiftet - og det haster.

Bjørn Haugland var optimistisk på vegne av nasjonen Norge. En må jo tro på at vi vil lykkes!

Det var mange engasjerte kommentarer til Bjørn Haugland kåseri før det hele måtte avsluttes for at vi skulle få lunsj. Vi fortsatte klimadiskusjonen under lunsjen.

Totalt sett en dag til ettertanke.


Årsmøte og årsmøtemiddag

29. mars 2022

Vi greide å få holdt et årsmøtet i år allikevel.

2021 ble avlyst grunnet koronaen, og det planlagte møtet i februar 2022 ble utsatt. Men endelig fikk vi alt på plass.

76 medlemmer hadde møtt frem. Mange hadde tatt med seg en ledsager som deltok på årsmøtemiddagen.

Her kan du lese alt om årsmøtet og årsmøtemiddagen:
Om årsmøtet >>


Bli med til Maggioresjøen – Italia

Turen går 13. – 17. juni 2022

Vi har gleden av igjen å kunne tilby våre medlemmer en fantastisk tur til Maggioresjøen i Italia.

  Av høydepunkter kan vi nevne:
 • Båttur til Isola Bella med middag
 • Båttur på Maggioresjøen
 • Utflukt til Locarno i Sveits
 • Togtur med Centovalli Express (cento valli = hundre daler)
 • Besøk i botanisk hage / båttur og lunsj på Isola Pescatori
 • Ortasjøen, San Giulio og besøk på vingård
 • Alle måltider inngår i prisen. Prisen inkluderer øl / vin til alle lunsjer og middager

Påmelding må skje innen mandag 28. mars 2022.
Turen er nå fulltegnet. Ytterligere påmeldte vil stå på venteliste. Hvis du vil stå på ventelisten ikke betal inn egenandel. Det vil vi eventuelt komme tilbake til.

Les mer om turen her: Maggioresjøen-Italia >>

Eller gå direkte til påmeldingen her: Påmelding Maggioresjøen >>


Per Anders Nordengen

"Å eldes med begeistring"

8. mars på selveste kvinnedagen kom Per Andres Nordengen til Det norske Veritas' Pensjonistforening. Han ga oss et kåseri, ikke et foredrag, om det å aldres med begeistring. For dette var virkelig ikke et foredrag, men et ekte kåseri. I kåseriet snakkes det på en lettfattelig måte, med humor.

Her haglet det med språklige perler, begreper og ordspill. Det blir umulig å referere alle godbitene vi ble servert, alle med et glimt i øyet. Det er lenge siden vi har åpnet latterdøren så mye.

Alt det vi hørte var knyttet opp mot vår aldersgruppe. Vi måtte for eksempel glemme alle ord som begynner på "u", slike som:

 • Uvesentlig
 • Uvanlig
 • Ubehagelig
 • Uønsket
 • Ubrukelig
 • osv.

Oppfordringene var, fjern u-en og det blir noe berikende!

Vi ble oppmuntret til å fokusere på det positive. For eksempel, ta for oss ordet ring og se hvor mange av de 919 ordene som slutter på ring som kan gi oss av gode vibrasjoner:

 • Begeistring
 • Beundring
 • Oppmuntring
 • Forundring
 • Aldring

Ja selv aldring kan gi oss gode følelser, for vi skal ikke gi opp. Vi må ta for oss alt av gleder – gode opplevelser og minner.

Stigespillet er en metafor for hvordan vi opplever hverdagen i livet. Det vil gå opp og ned, men det er viktig ikke å gi opp, for til slutt vil vi klare det - å aldres med begeistring.

De rundt 90 fremmøtte fikk en glitrende opplevelse, noe å starte post korona tiden med, der vi må forvente at mye vil bli annerledes i dagene som kommer.


Da er vi igang igjen!

Videre kan vi by på:

 • 29. mars inviterer vi til årsmøtet med årsmøtemiddag i Veritas I. Årsmøtet vil starte kl. 18:00 og festmiddagen kl. 19:00. Egen invitasjon kommer i begynnelsen av mars.
 • 26. april setter vi opp foredrag av Bjørn Haugland - Gi oss strengere klimareguleringer, nå. kl. 12:00 i store møtesal med etterpåfølgende lunsj
 • 31. mai blir det dagstur til Kongsvinger, mm. Vi vil åpne for påmelding til turen, ventelig i april måned.
 • 13. – 17. juni tur til Maggioresjøen/Lago Maggiore - Italia.


Bjørgulf Haukelid:

Om Knut Haukelid

Bjørgulf Haukelid, en god kollega gjennom mange år, inntok Det norske Veritas' Pensjonistforenings scene den 16. november med et foredrag om sin far Knut Haukelid - kjent som motstandsmann og sentral i kampen om tungtvannet.

Bjørgulf gjorde oss kjent med mer enn den personen vi husker i fra Tungtvannsaksjonen. Vi ble tatt med på en reise gjennom tiden som skapte personen Knut Haukelid. Her ble vi kjent med en persons utvikling fra familie-bakgrunn, oppvekst og utvikling, til den personen vi alle kjenner så godt - en av Norges mest dekorerte motstandskjempere.

Vi ble kjent med mannen som bygget opp en rekruttskole og befalsskole inne på vidda i de siste krigsårene. Han disponerte en kampenhet på rundt 300 mann da freden kom. Enheten sikret Vest-Telemark i fredsdagene etter 8. mai 1945.

Bjørgulf ble ledsaget av Reidun Bye Nystrøm som hadde mye av sin oppvekst sammen med Knut Haukelid og kjente godt til hans meritter under og etter krigen.

90 veritasser hadde inntatt store møtesal for å høre på Bjørgulf. Et godt fremmøte på en tid da vi igjen begynner å bli sosiale etter korona-pandemien.

Det sosiales betydning så vi spesielt under den etterfølgende lunsjen der mange hygget seg med minner fra arbeidslivet og i diskusjon om motstandsmannen Knut Haukelid som vi var blitt bedre kjent med.

Hele presentasjonen til Bjørgulf kan du laste ned her: Bjørgulf om Knut Haukelid

Kåre Lindemann
2021-11-17

Endelig kunne vi samles i festlig lag

Det ble invitert til høstfest for medlemmene av Det norske Veritas' Pensjonistforening med følge den 9. november.

Oppslutningen var stor, rundt 140 påmeldte. Veldig trivelig å kunne treffe gamle gode kollegaer igjen.

En liten velkomstdrink fikk opp stemningen før vi samlet oss i restauranten.

Humøret steg under en fyldig og smakfull middag, servert under dyktig ledelse av Roger og Kristina fra ISS.

Middagen ble avsluttet med Knut Andersens fantasifulle beretning om utgravingene av Veritassenteret i år 3000 eller noe slikt.

Etter en liten strekk på bena benket vi oss rundt kaffebordene og koste oss med kaker og en "lille".

Kveldens fotograf kan ikke ha vært aktpågivende nok. Kameraet var stilt inn på filming og ikke bilder. Dere få unnskylde den dårlig kvaliteten. Men la ikke det ødelegge gode minner om en flott kveld!


Martin Melhuus: Mitt liv som veritass ++

(Memoarer av Martin Melhuus)

Mot slutten av sin lange karriere (1971-2009) i DNV tok Martin Melhuus initiativ til en bok som skulle romme mange DNV-kollegaers opplevelser i og for Norges mest internasjonale bedrift, men støtten fra DNV uteble. Etter litt betenkningstid tok han derfor skjeen i sin egen hånd.

Resultat er blitt en fargerik selvbiografi som spenner fra tidligste barndom til en aktiv pensjonisttilværelse. Den nokså kronologiske fremstillingen omfatter både store og små hendelser. Små opplevelser uten umiddelbar betydning kan ha hatt betydning for blant annet yrkesvalg.

Boken har tre hoveddeler: Før DNV, i DNV, og etter DNV. Godt over halvdelen av de over 200 sidene handler om hans langvarige arbeid for DNV i Norge og ikke minst i fjerne land.

Bokens primære målgruppe er DNV-ansatte. Erfaringene fra arbeidslivet er ikke nødvendigvis unike, og mange kollegaer kunne også ha fortalt om utfordringer og spennende opplevelser. Men de har ikke gjort det og har trolig heller ikke tenkt å gjøre det.

Boken er en meget levende skildring som ikke legger skjul på lederes, kollegaers og andres avvik fra retningslinjene, dog uten at navn blir nevnt. De tragiske hendelsene med Berge Vanga og Berge Istra har gjort et dypt inntrykk, og forfatteren spør seg om han selv kunne ha gjort noe annerledes og om ledelsen handlet rett. Melhuus kaller en spade en spade, men uten å gi detaljer om "spaden" enten det handler om ledelsen eller kollegaen som ikke ville forstyrres i arbeidstiden fordi han hadde lange telefonsamtaler om et fotballag han var aktiv i.

For Martin Melhuus og familien ble årene i DNV en spennende reise til fjerne land. Etter en forlenget turnustid går turen til Hakodate i Japan med kone og spedbarn. Vi følger Melhuus ut i verden og tilbake til Norge før nye utfordringer åpner seg blant annet i Sør-Afrika.

Stasjonering i land langt hjemmefra er ikke minst en utfordring for familien, og ektefellene har altfor ofte fått liten oppmerksomhet i den lenge mannsdominerte virksomheten. Derfor er det prisverdig at Melhuus lar sin kone Ingjerd slippe til med egne minner om utfordringene under årene i Japan. Det var ikke bare enkelt å komme til Hakodate med en datter på halvannet år, og det ble ikke mindre krevende da fikk en datter til mens de var der.

Melhuus gikk av med pensjon 2009. Deretter påtok han seg noen rådgivningsoppdrag for så vel DNV som andre, noe som blant annet brakte ham til India og Korea. Samtidig fikk fritidsaktivitetene større betydning inntil høsten 2017, da "et hjerteinfarkt ga meg en støkk over hvor skjørt livet er. Det er mange tilfeldigheter som bestemmer om man havner på den ene eller andre siden".

Boken har et stort antall bilder fra så vel arbeidsliv som privatliv. Den er en verdifull beretning om arbeidslivet og opplevelsene til en ansatt i DNV. Det er Martin Melhuus liv, men svært mange veritasser vil nok nikke gjenkjennende, minnes egne opplevelser, og sette stor pris på boken. Les den!

Knut A. Andersen

Boken er nå tilgjengelig i kiosken på Veritassenteret.

Dersom du er interresert i å kjøpe boken (kr. 300,-)send en e-post til martinmelhuus@gmail.com
Eller hent boken i kiosken på Veritassenteret.


Rjukan 28/9 – 30/9 2021

På vår tre dagers tur til Rjukan opplevde vi:

 • Krossobanen
 • Hørte historien om Rjukan
 • Besøkte industrimuseet på Vemork
 • Besøkte Gaustadtoppen og opp med Gaustadbanen
 • Masse mere spennende opplevelser..

Detaljer om turen vil du finne her:
Rjukan 2021


Turen til Kistefos og Hadeland

9. september 2021

Da ble det en tur for gruppe 2 også.

9, september kl. 09:30 var den presise avgangen fra Veritassenteret. Noen frafall hadde vi, en som hadde glemt turen og en som var kommet på syehus.

Men en forhåpningsfull gruppe la ut på tur i en behagelig buss fra Per Gynt Tours.

Les mer om turen her:

Om Kistefosturen >>Kongsvinger 31. mai 2022

Vi inviterer til dagstur til Kongsvinger, Norges grønne hjerte.

Programmet byr på en rekke høydepunkter:

Prisen vil være:

Påmeldingsfrist er 19. april. Turen er nå fulltegnet.

Les mer om turen her: Kongsvinger >>


DET NORSKE VERITAS' PENSJONIST-
FORENING 40 ÅR

En kort oppsummering over foreningens virke i 40 år siden stiftelsen i 1982 og frem til nå 2022.

Last ned og les Thorbjørn Holum og Kåre Lindemanns historikk fra foreningens 40 års markering.

Last ned
40 års historikk