DNVs Pensjonistforening

Høstenss Program 2021

HØSTENS PROGRAM 2021


Her er programmet for høsten 2021, og vi har satt sammen et program som vi håper og tror at medlemmene finner interessant og vil delta på. Vi ønsker dere alle vel møtt!

Vi må ta forbehold om at det kan komme endringer i programmet hvis smittesituasjonen i Norge endrer seg.

Nærmere beskjed og påminnelser om de respektive arrangementene vil bli sendt ut pr. e-post til alle som er oppført med e-post-adresse. De som mottar dette programmet pr. brev, har ikke registrert e-postadresse hos oss og oppfordres til å sende inn denne, da det letter arbeidet og sparer oss for utgifter.

Vi har to spennende turer på programmet.

Torsdag 2. og torsdag 9. september : Dagsturer til Kistefos og Hadeland

Se egen invitasjon, som allerede er sendt ut. Påmeldingsfristen er nå utløpt.

28. til 30. september : 3 dagers tur til Rjukan

Vi vil by på en tre dagers tur til Rjukan der vi vil få:

Detaljer og påmelding vil komme i juli! Hold av datoene!

Vi har et meget godt foredrag på programmet.

Tirdag 16. november kl. 12:00 i Store Møtesal - foredrag: Bjørgulf Haukelid

Denne dagen inviterer vi til foredrag fra en av våre egne medlemmer - Bjørgulf Haukelid!

Foredraget vil være en flott introduksjon til Rjukanturen den 28. - 30. september.

Etter at han ble pensjonist, har Bjørgulf dukket ned i farens liv og historie, og vil i foredraget legge vekt på hvordan Knut Haukelids oppvekst, familie, kunnskap, ferdigheter og verdier gjorde ham til den perfekte personen til å løse de oppgavene han ble pålagt under krigen.

Knut Haukelid er mest kjent for sin innsats under tungtvannsabotasjone, men som Bjørgulf sier: "….det skrives stadig nye bøker og lages nye filmer og folk kjenner disse, og jeg har lite nytt å tilføre". Han vil derfor fortelle om sider ved farens krigsinnsats som er mindre kjent og som Knut Haukelid selv var mest stolt av.

Ledsagere er selvsagt også hjertelig velkomne. Etter seansene er det lunsj i kantinen. Disse foredragsmøtene med lunsj etterpå er gratis, og påmelding er ikke nødvendig. Det er bare å møte opp.

Vi har lagt opp til to hyggelige pensjonisttreff i høst

Tirsdag 9. november kl. 19:00 - 24:00 Høstfest

Tirsdag den 9. november inviterer vi til en høstfest for våre medlemmer med ledsager. Dette blir en hyggelig sammenkomst med festmiddag og kaffe avec. Egenandelen vil være på kr. 450,- pr person.

Spesifisert informasjon om påmelding og betaling vil bli sendt medlemmene pr. e-post og informert om på hjemmesidene våre.

Tirsdag 14. desember kl. 13:00 - 15:00: Julelunsj i tradisjonell stil

Vi møtes i lobbyen foran Store Møtesal i Veritas I.

Ledsagere er også hjertelig velkomne.

Lunsjen er selvsagt gratis for alle de som deltar.

For å sikre at kantinen har nok mat til alle vil vi kreve påmelding til denne lunsjen.
Nærmere informasjon om påmelding vil komme i god tid.

Vi ønsker dere alle vel møtt!