DNVs Pensjonistforening

Program Vår 2023

VÅRENS PROGRAM 2023


For våren 2023 har vi satt sammen et program som vi håper og tror at medlemmene finner interessant og vil delta på. Vi ønsker dere alle vel møtt!

Nærmere beskjed vil bli sendt ut pr. e-mail til alle som er oppført med e-mail-adresse. De som mottar dette programmet pr. brev har ikke registrert e-mail-adresse hos oss og oppfordres til å sende inn denne da det letter arbeidet og sparer oss for utgifter.

Årsmøte

Årsmøte Tirsdag 14. februar

Årsmøtet blir i Store Møtesal med etterfølgende middag og sosialt samvær i kantinen. Spesiell invitasjon og årsmøtepapirer sendes i januar. Påmelding til middagen innen 6. februar 2023. Årsmøtet starter kl. 18:00 presis. Til middagen kl. 19:00 er også ektefelle / samboer / partner invitert. Egenandel til deltagere på middagen er kr. 500,- pr. person. Sjekk også våre hjemmesider for påmelding ut i januar.

MØTER PÅ VERITASSENTERET VÅREN 2023

Vi har tre meget gode foredrag på programmet

Ledsagere er selvsagt også hjertelig velkomne. Etter foredragene er det lunsj i kantinen. Disse foredragsmøtene med lunsj etterpå er gratis, og påmelding er ikke nødvendig hvis ikke annet er oppgitt. Det er bare å møte opp.

Medlemsmøtene er i Store Møtesal hvis ikke annet er oppgitt

Knut A. Andersen: Noen glimt fra DNVs nyere historie
Tirsdag 17. januar kl. 12

Knut A. Andersen begynte i DNV i november 1975. Da var hovedkontoret fortsatt på Helsfyr. Før flyttingen til Høvik tok han mot til seg og ba om lov til å ta bilder til privat bruk, og selvfølgelig aldri av noe som kunne være konfidensielt eller kontroversielt.

Tillatelse ble innvilget. Knut tok noen bilder, og ryktet bredte seg. I 1977 ville Skipsdivisjonen starte en internavis. Knut ble han bedt om å ta bilder for avisen, og snart etter var han både fotograf og redaktør for Inter-Skip. Senere arbeidet han i informasjonsavdelingen, der han en tid redigerte DNVs felles internavis News-in-Brief. Han besøkte en rekke DNV-stasjoner i inn- og utland, og alltid med et kamera hengende rundt halsen.

"Du bruker kameraet som slips" utbrøt en kollega.

Rundt årtusenskiftet begynte Knut med dypdykk i DNVs den gang innpå 140 år lange historie, og gjennom et drøyt tiår presenterte han historien både som video («140 år på 14 minutter») og en rekke foredrag for så vel ansatte som kunder og andre forbindelser.

På møtet 17. januar viser han bilder og oppfrisker minner fra en tid alle DNV-pensjonister har vært med på, men som noen kanskje har glemt litt av.

Sille Grjotheim: Offshore Vindmøller
Tirsdag 14. mars kl. 12

Sille Grjotheim er “Director and Country manager Renewables Certification Norway” i DNV. Hun er utdannet ved NTNU og har en MSc. i Metallurgi fra 1992. Tilleggsutdannelse fra Høgskolen i Hedmark og INSEAD. Hun begynte i DNV i 1993 på materialavdelingen. Hun har siden da hatt skiftende stillinger i både inn og utland.

Sille som nå bygger opp DNVs aktivitet i Norge om fornybar energi vil snakke om DNVs engasjement rundt flytende vindturbiner.

Finn H. Eriksen: Høvik Verk – Et særeget samfunn i Bærum
Tirsdag 25. april kl. 12

Finn H. Eriksen har en «master of arts» og er kjent som en lokalhistoriker i Bærum. Han vil kåsere om livet på Høvik Verk fra midten av 1850 årene og frem til Veritas overtok eiendommen i 1970 årene.


Månedsskifte mai/juni: Dagstur i Norge

Turopplegget er enda ikke fast bestemt, men vi lover at det skal bli interessant og spennende.


Høsten 2023

Tur til Baskerland
Søndag 10. - torsdag 14. september
med mulighet for pilegrimsvandring 14.-16. september

Av høstens program har vi invitert til årets hovedtur i2023 som går til Baskerland i Nord-Spania. Vi satser på at temperaturen vil være behagelig på den tiden av året. De fleste av oss har nok vært på ferie i Spania, men da gjerne noe lenger sør. Vi tror Baskerland vil være en ny og spennende destinasjon for de fleste. Turen er allerede fulltegnet.