DNVs Pensjonistforening

Årsmøte 2024-02-13

Årsmøte og årsmøtemiddag

14. februar 2024


13. februar 2024 avholdt DNVs Pensjonistforening sitt årsmøte i Store Møtesal på Veritassenteret, hvor 56 medlemmer deltok på møtet. Leder Leif Nesheim ledet møtet.

Sakslisten ble raskt gjennomført uten store diskusjoner. Den foreslåtte uendrede kontingenten på kr. 400,- ble vedtatt ved akklamasjon.

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble vedtatt ved akklamasjon.

Nye medlemmer i styret er:

Det nye styret består av:

Valgkomiteens leder, Olav Torget, som for øvrig ikke ønsket gjenvalg, presenterte deretter forslag til ny Valgkomite:

De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Som ny revisor etter May Inger Seippel, som ikke tok gjenvalg, ble Arne Hanssen valgt ved akklamasjon.

Inger Karin Myhre, Marit Torset, Olav Torget og May Inger Seippel ble takket for sin innsats i foreningen og fikk overrakt blomster og vin ved møtets slutt

Etter årsmøtet ble medlemmer og ledsagere samlet i foajeen utenfor Store Møtesal til en velkomstdrink, før de samlet gikk til restauranten og fant sine respektive bord. Leif Nesheim ønsket velkommen og deretter presenterte ISS kveldens meny, som så ut til å falle i smak.

Geir Fuglerud var invitert til middagen som representanter fra DNVs ledelse. Han ga oss en god status over DNVs økonomi, organisasjon og strategi. 2023 ble det beste år noensinne for DNV, antall ansatte er nå ca. 15.000 world wide, og selskapet øker i antall ansatte både ved oppkjøp av selskaper og ved vanlige ansettelser.

Aage Enghaug hadde takket ja til å takke for maten, en utfordring han tok med glans

Årsmøtemiddagen ble avsluttet i den lille restauranten med kaffe, kaker og avec. Noe som ble satt stor pris på av forsamlingen, enda så godt forsynte vi var etter middagen. Det hele ble avsluttet kl. 23.00.