DNVs Pensjonistforening

Styret

Styret i Det Norske Veritas' Pensjonistforening

Styret som ble valgt på årsmøtet 29. mars 2022, har på styremøtet den 30. mars konstituert seg og består av:

 • Styreleder: Kåre Lindemann
 • Nestleder: Kari Sunde
 • Kasserer: Inger Karin Myhre
 • Sekretær: Brit Edvardsen
 • Styremedlemmer:
  • Håkon J. Helge
  • Bo Johanson
  • Marit Torset